KUTIŠ, Pavel. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26728. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Romana Čižinská.
Uložit do Citace PRO