TÁRNOK, Gábor. Aerodynamická interakce dvou vozidel [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2676. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Vančura.
Uložit do Citace PRO