HÁJEK, Jan. Modernizace podnikového informačního systému pomocí projektového řízení [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26789. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.
Uložit do Citace PRO