HAUSNER, Josef. Návrh fotovoltaického systému a jeho ekonomické hodnocení [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26808. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jiří Pěcha.
Uložit do Citace PRO