PAVLIKOVSKÝ, Vladislav. Využití reverberátorů pro úpravu akustiky prostoru [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26812. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce David Kurc.
Uložit do Citace PRO