ŠIMÍK, Vladislav. Řízení laboratorního modelu kolejiště [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2686. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce František Zezulka.
Uložit do Citace PRO