FIKEJS, Oldřich. Alternativní návrh koncertního sálu v Brně - Janáčkovo kulturní centrum [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26898. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jiří Marek.
Uložit do Citace PRO