ZUŠČIC, Jan. Analýza vybrané firmy [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2013 [cit. 2018-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26934. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO