MAŘÍKOVÁ, Petra. 3D abrazivní vodní paprsek [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26938. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Karel Osička.
Uložit do Citace PRO