MIKMEKOVÁ, Šárka. Mikroskopie pomalými elektrony ve studiu složitých krystalických struktur [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26943. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Luděk Frank.
Uložit do Citace PRO