MIERŽWINSKÝ, Leon. Optimalizace teplotních profilů na zařízení IR-400 [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26959. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Alexandr Otáhal.
Uložit do Citace PRO