KOUBKOVÁ, Martina. Reporting vybrané firmy [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2696. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO