ŠUSTROVÁ, Michaela. Stroje pro nekonvenční technologii elektroerozívního obrábění (zaměření na rozbor trhu) [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27068. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Karel Osička.
Uložit do Citace PRO