BOREK, Martin. Návrh projektu rekonstrukce kanceláří [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27116. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Radek Doskočil.
Uložit do Citace PRO