HYRIAK, Maroš. Vliv stočení oběžného kola čerpadla, změna Q-Y charakteristiky [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27194. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Miloslav Haluza.
Uložit do Citace PRO