NOVÁČEK, Milan. Lokální zdroje vytápění rodinných domů - Případová studie [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27205. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Vondál.
Uložit do Citace PRO