BAIEROVÁ, Lucie. Analýza vybraných ukazatelů FÚ pro Olomoucký kraj pomocí časových řad [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27233. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kropáč.
Uložit do Citace PRO