LYKO, Antonín. Autonomní ovladač antén v azimutu a elevaci [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27293. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Miroslav Kasal.
Uložit do Citace PRO