ZBORANOVÁ, Romana. Zavedení systému podpory zdraví na vybraném pracovišti aneb jak na zdravý podnik [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27316. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lucie Peričková.
Uložit do Citace PRO