ZBOŽÍNEK, Štěpán. Vliv pulzního nabíjení na vlastnosti olověných akumulátorů [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27351. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Křivík.
Uložit do Citace PRO