PŘIKRYL, Petr. Model atmosférického prostředí pro optické bezkabelové spoje [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-10-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27357. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Otakar Wilfert.
Uložit do Citace PRO