ŠMARDA, Marek. Miniaturní anténa pro mobilní aplikace [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27360. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Michal Pokorný.
Uložit do Citace PRO