TYC, Tomáš. Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27437. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Bartošek.
Uložit do Citace PRO