KADLECOVÁ, Kristýna. Výběr marketingové strategie vybraného fitcentra [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27466. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO