POZNÍK, Petr. Analýza prvků bezpečnosti u vybraných subjektů při organizaci outdoorového kurzu [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27527. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Hana Lepková.
Uložit do Citace PRO