MANDÍKOVÁ, Anna. Návrh na zlepšení komunikace a řízení vztahů se zákazníky ve společnosti Hydroma, spol. s r. o [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27534. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO