PELIKÁNOVÁ, Adéla. Návrh komunikačního mixu cateringové společnosti [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27545. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO