MIKEL, Pavel. Využití softwarových produktů CAD/CAM v TPV malé firmy [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2755. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO