HABLE, Filip. Návrh na snížení zmetkovitosti výrobku DQ 500 u firmy Swoboda CZ, spol. s r.o [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27602. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Bartes.
Uložit do Citace PRO