BENEDĚLA, Pavel. Meteostanice [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27633. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Marie Havlíková.
Uložit do Citace PRO