KNYBLOVÁ, Lucie. Možnosti zavedení ekologických daní v ČR - ekologická daňová reforma [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27663. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO