FORMAN, Ladislav. Hydraulicky poháněné česle [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27678. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Škopán.
Uložit do Citace PRO