ŽEJŠEK, Martin. Posouzení finančního zdraví firmy [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27726. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO