PRCHAL, Jiří. Záporná elektroda pro alkalické akumulátory na bázi zinku [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2776. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Špičák.
Uložit do Citace PRO