BRAUN, Karel. Využití finanční analýzy k návrhu zlepšení finanční situace podniku [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27772. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Miloš Konečný.
Uložit do Citace PRO