MUSILOVÁ, Simona. Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27854. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Anna Fedorová.
Uložit do Citace PRO