PERNICA, Ivo. Marketingový mix cestovní kanceláře GO Service [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27890. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jitka Veselá.
Uložit do Citace PRO