KINCOVÁ, Daniela. Vysokorychlostní letecká doprava [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27918. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Róbert Šošovička.
Uložit do Citace PRO