ECLEROVÁ, Aneta. Marketingový mix společnosti Webkomplet, s. r. o [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27925. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO