SCHINDLER, Vladimír. Problematika optimální šířky přenosového pásma pro přenos medicinských obrazových dat [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27973. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Otto Dostál.
Uložit do Citace PRO