VANČURA, Jan. Citlivost vozidel na boční vítr [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28009. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.
Uložit do Citace PRO