POLÚCH, Eduard. Návrh obchodní strategie SBU [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-05-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28034. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO