VALINA, Petr. Návrh zabezpečení finančních transakcí v elektronickém bankovnictví [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28060. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO