KUBÍN, Peter. Komplexní řešení elektronického obchodu pro stavebniny [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28067. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO