DOBIÁŠEK, Ivo. Posouzení a návrh rozvoje informačního systému firmy FPO s.r.o [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28108. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Bernard Neuwirth.
Uložit do Citace PRO