PAVLAS, Vojtěch. Návrh systému podporující prodej a servis vozidel [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28122. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO