KOLÁČEK, Luděk. Snižování nákladů společnosti za použití nástrojů kvality [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28138. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Bartes.
Uložit do Citace PRO