GALLO, Martin. Optické vláknové senzory [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28196. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Münster.
Uložit do Citace PRO