HOLEČEK, Ondřej. Snižování rizik ve společnosti J. P. Plast s.r.o [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28233. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Radek Doskočil.
Uložit do Citace PRO