ŠIROKÁ, Zuzana. Návrh a realizace webové prezentace pro logistickou firmu [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28273. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO